Ogrzewanie ścienne - wytyczne montażu PDF Drukuj Email

Prace przygotowawcze

Przed właściwymi robotami instalacyjnymi, w budynku powinny być wykonane wszystkie ściany konstrukcyjne, działowe.

Budynek powinien być wyposażony w stolarkę okienną, oraz powinien być ustalony i oznakowany poziom „zero” z uwzględnieniem wszystkich warstw podłogowych na każdej kondygnacji. Ściany przewidziane do montażu ogrzewania ściennego powinny być:

 • pionowe bez odchyleń większych niż 3-5 mm na całej wysokości
 • gładkie bez wybrzuszeń i wklęsłości
 • suche i czyste
 • należy bezwzględnie usunąć wystające elementy zaprawy murarskiej ze spoin

 

Nie dopuszczalny jest montaż szyn prowadzących rury na przegrodach nie spełniających tych warunków. Grozi to nierównomiernym nałożeniem tynku i możliwością jego późniejszego pękania. Prawidłowo przygotowane podłoże ułatwia prace monterskie i zapewni równomierną grubość tynku i te same warunki pracy wężownicy.


Jeśli jest inaczej, należy dokonać wstępnych robót budowlanych polegających na wyrównaniu nierówności np. płytą gipsowo kartonowa lub obrzutką cementową. Ściana musi być zdolna do wchłaniania wilgoci. W przypadku bardzo chłonnego podłoża, lub podłoża z wielu różnych materiałów, taką ścianę należy bezwzględnie zagruntować. Przydatność ścian, podłoża do tynkowania powinna potwierdzić ekipa wykonująca tynk .


Należy sprawdzić, ewentualnie skorygować po uzgodnieniu z inwestorem, przebieg instalacji elektrycznych, logicznych ich gniazd i puszek. Unikamy prowadzenia tych instalacji w powierzchni zajętej przez wężownice grzewcze.

 

Następnie trasujemy bezkolizyjny przebieg rur tranzytowych od szafki z rozdzielaczem regulacyjnym oraz ustalamy lokalizację belek rozdzielczych zasilających wężownice. Na ścianach trasujemy przebieg szyn mocujących rury. Ich rozstaw powinien być określony w projekcie, lecz nie może być większy niż 50 cm . Szyny mocować do przegrody kołkami rozporowymi maksymalnie co 150 mm . Stosować kołki dobrane do rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana. UWAGA: NIE WOLNO STOSOWAĆ GWOŹDZI ! Szyny w zależności od sposobu prowadzenia muszą być wypoziomowane lub wypionowane tak by zapewnić równoległe prowadzenie rur w wężownicy. Szyna musi być zamocowana pewnie, trwale i stabilnie do ściany, przylegając do niej na całej długości. Tak postępujemy ze wszystkimi ścianami gdzie mają być zamontowane wężownice ogrzewania ściennego. Po zakończeniu tych robót przystępujemy do montażu rur poszczególnych wężownic.
O dalszych pracach w kolejnym odcinku.

 

Prace montażowe

 

Po zakończeniu wszystkich robót przygotowawczych, możemy przystąpić do właściwego montażu wężownic ogrzewania ściennego. Każdą wężownicę wykonujemy z polibutylenowej rury średnicy 10 mm. Rurę odwijamy od środka fabrycznego zwoju. Fabryczna długość zwoju 100 m, umożliwia wykonanie maksymalnie dwóch wężownic. Każda o długości 40-45 m z odcinkiem podłączeniowym.

 

 

Rurę odwijaną bezpośrednio ze zwoju wpinamy ręcznie we wpusty szyny mocującej. Należy zachować dobrany rozstaw 75 mm, 100 mm, 125mm lub 150 mm . Gdy zachodzi konieczność ominięcia np. kabli, puszek, gniazdek elektrycznych możemy zmienić miejscowo rozstaw. W trakcie montażu należy uważać, aby przy nawracaniu, (łuk) rury nie skręcać i nie załamać. Przy przejściu rur ze ściany na podłogę należy bezwzględnie wykonać kompensację prowadząc rurę „esowo”.

 

 

Bardzo ważne! Nie wolno przechodzić z płaszczyzny ściany na płaszczyznę podłogi pod kątem prostym. Bezwzględnie wymagane jest przejście z kompensacją. Zapewni to odpowiedni odcinek poziomo prowadzonej rury, długości minimum ~ 0,5m, ułożonej wzdłuż (równolegle) do płaszczyzny ściany, a następnie, na płaszczyźnie podłogi, kierujemy rurę prostopadle do ściany.

 

 

UWAGA: Należy zachować graniczne minimalne odległości wężownicy od przegród prostopadłych, otworów okiennych, konstrukcji stropu i poziomu gotowej podłogi oraz elementów typu parapet, wbudowana w ścianę półka itp.

 

Wykonane prawidłowo wężownice przyłączamy do belek rozdzielczych. Każda para belek rozdzielczych, umożliwia podłączenie do czterech wężownic do jednego obwodu regulacji hydraulicznej/termostatycznej. Następnie belki rozdzielcze łączymy rurami tranzytowymi z rozdzielaczem posiadającym regulację przepływu i możliwość zabudowania sterowania termostatycznego. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy napełnić instalację i dokonać próby szczelności. W trakcie tynkowania instalacja musi być wypełniona wodą pod ciśnieniem 0,3MPa.

 

 

Autor: Marek Jakubowski

 
 

Zarejestruj się żeby móc skomentować ten artykuł.

Dział Studentów

Społeczność

Inżynieria

Budownictwo Ekologiczne

Prawo

Oprogramowanie

Ostatnie Komentarze

 • Ciekawe informacje. Więcej na ten temat można znal... Więcej...
  Przez user15
 • Kulka jesteś na dziennych czy zaocznych studiach i... Więcej...
  Przez Filip
 • Ja tu w ogóle nie widzę progów dla Śląskiej, więc... Więcej...
  Przez Administrator
 • Ciekawe, że próg na budownictwo na Pol Śl wynosił ... Więcej...
  Przez kulka
 • W Polsce działa kilka zakładów wykorzystującyc h g... Więcej...
  Przez Fortos

Najlepsi Komentujący

Ostatnio Zarejestrowani