Tajemnice kanalizacji podciśnieniowej PDF Drukuj Email

Tematyka związana z pojęciem kanalizacji podciśnieniowej staje się współcześnie co raz bardziej popularna, chociaż paradoksalnie ma ona już za sobą okres ponad stuletniego istnienia. Niektórzy twierdzą, że śmiało można o niej mówić w kategorii "Niekonwencjonalnego systemu kanalizacji" (książka autorstwa Marka Kalenika) inni z kolei mnożą jej wady i zalety, toczą dyskusje w kręgach naukowych oraz z upływem lat, starają się udoskonalać pierwowzory pionierskich konstruktorów.

 

Holenderski szaleniec, czy innowacja wszechczasów?

Jak zapewne każdy wie, XIX wiek obfitował w znaczną ilość różnorodnych wynalazków. Poczynając od detonatora, Coca-Coli, telefonu, a kończąc na margarynie czy biurowym zszywaczu. Nie dziwi więc fakt, że holenderski inżynier Charles T.Liernur również zechciał znaleźć się na "liście zasłużonych" i już w 1866 roku, w mieście Harlem w Holandii, zbudował pierwszy na świecie system kanalizacji podciśnieniowej. W rozwiązaniu zaproponowanym przez Liernur'a z poszczególnych budynków mieszkalnych ścieki spływały grawitacyjnie do ulicznych zbiorników pośrednich, a następnie systemem kolektorów były zasysane do centralnego zbiornika, w którym maszyna parowa wytwarzała próżnię. Rozwiązanie to dotyczyło wyłącznie systemów kanalizacji zewnętrznej. Z jego idei wyrastają wszystkie współczesne instalacje kanalizacji podciśnieniowej.

Systemy podciśnieniowe na salonach - czyli szwedzki wynalazek.

W roku 1956, w Szwecji, inżynier Joel Liljendahl opatentował wynalazek pierwszej na świecie toalety podciśnieniowej, co doprowadziło do tego, iż innowacyjny system podciśnieniowy znalazł zastosowanie w budynkach. Już w trzy lata po uzyskaniu patentu, praktyczne jego zastosowanie zaobserwować można było na jednym z osiedli na północ od Sztokholmu. To był przełomowy moment, który zapoczątkował dynamiczny rozwój kanalizacji podciśnieniowej.

Polacy nie gęsi, swój system kanalizacji podciśnieniowej mają!

Pomimo obiegowej opinii, że kanalizacja podciśnieniowa jest domeną zagranicznych indywiduów, to nie sposób nie wymienić tu polskiego naukowca, który w tej szczególnej branży zasłynął jako wynalazca kanalizacji próżniowo-lewarowej. Mowa o dr inż. Witoldzie Olszewskim. Jego rozwiązania funkcjonują już w kilkunastu gminach w Polsce.

Kanalizacja alternatywna - informacje podstawowe.

Działanie systemu kanalizacji podciśnieniowej polega na wymuszonym przepływie ścieków, poprzez wytworzenie różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma punktami. Wewnątrz studzienki kanalizacyjnej panuje ciśnienie atmosferyczne, z kolei w pompowni próżniowo-tłocznej wytwarza się podciśnienie. Przepływ powietrza następuje w momencie otwarcia zaworu opróżniającego w kierunku pompowni, czyli od ciśnienia wyższego do ciśnienia niższego. Przepływ, który można zaobserwować, jest przepływem bardzo dynamicznym i burzliwym, co w konsekwencji nie doprowadza do ewentualnego zatkania rurociągu oraz mamy pewność, że przepływające powietrze będzie w stanie bez większych problemów przetransportować ścieki. Nie trzeba nikogo przekonywać, że zjawisko różnicy ciśnień jest powszechnie znane, choć nie każdy zwraca na nie szczególną uwagę. Otóż, doświadczamy jego działania za każdym razem, gdy odczuwamy powiew wiatru. Co ciekawe, wiatry występujące na terenie Polski, wieją wymuszone różnicą ciśnień, która wynosi około 0,05 bara. Wiatry, które wieją ze znacznie większą prędkością (np. cyklony, huragany) odznaczają się różnicą ciśnień rzędu 0,1 bara. W systemach kanalizacji podciśnieniowej różnica ciśnień jest pięciokrotnie większa i wynosi 0,5 bara!

Współcześnie, instalacje o tej technologii wykorzystywane są w budynkach, jako centralne i stanowią kompletny system kanalizacyjny. Każdy z elementów uzbrojenia sanitarnego, podłączony jest do sieci przewodów podciśnieniowych. Najczęściej w podziemiu, znajduje się stacja próżniowa, która wytwarza podciśnienie. Stacja ta, pracuje w sposób nieprzerwalny. Należy pamiętać o tym, aby każdy z przyborów sanitarnych był wyposażony w specjalny zawór zwrotny. Uruchamiany jest on przez użytkownika instalacji i zapobiega przypadkowemu zasysaniu ścieków.

Kanalizacja podciśnieniowa znalazła zastosowanie nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale jest również powszechnie wykorzystywana w samolotach, wagonach kolejowych (niestety w Polsce nie jest to aż tak popularne rozwiązanie) oraz na statkach.

 

Tabela 1 Skrótowa charakterystyka systemów kanalizacji podciśnieniowej.

Charakterystyka

Rozróżnia się dwa systemy kanalizacji podciśnieniowej

Próżniowy

Próżniowo-lewarowy

Niektóre elementy składowe

- pompa tłoczno-próżniowa

- przewody zbierające

- studzienki zbiorcze

- rury inspekcyjne

- zawory odcinające

- pompa tłoczno-próżniowa

- przewody zbierające

- studzienki zbiorcze

- rury inspekcyjne

- zawory odcinające

-*wykorzystanie efektu lewarowego

Profil rurociągu zbierającego

Przebieg piłokształtny (odcinki opadające i wznoszące)

Nie jest konieczny piłokształtny przebieg rurociągu

Energochłonność

Większa energochłonność niż w systemie próżniowo-lewarowym

Mniejsza energochłonność, w porównaniu z systemem próżniowym

Koszt inwestycji

Koszt budowy kanalizacji podciśnieniowej jest zdecydowanie mniejszy, niż koszt wybudowania kanalizacji grawitacyjnej (np. możliwość płytszego posadowienia przewodu zbiorczego)

Nieprzyjemne zapachy

W systemie kanalizacji podciśnieniowej brak odorów, ponieważ ścieki transportowane są małymi porcjami wraz z powietrzem

Materiały

Jako materiał przy budowie kanalizacji podciśnieniowej stosuje się PVC lub PE-HD

Eksploatacja

- nie jest konieczne płukanie kanałów (duże prędkości przepływu)

- kontrola studzienek zbiorczych : 2 razy w ciągu roku

- kontrola zaworu opróżniającego: 1 raz na 5 lat

- przy zaworach zaleca się montować cyklometry

- kontrola stacji próżniowej: 40 razy w ciągu roku

- raz na miesiąc przeprowadzić rutynowe czynności konserwujące

Perspektywy na przyszłość.

Jak na chwilę obecną, można się spotkać ze stwierdzeniem, że systemy kanalizacji podciśnieniowej należą do tzw. kanalizacji alternatywnych. Podstawą takiego stwierdzenia jest fakt, iż za metodę konwencjonalną w skali kraju uznaje się metodę grawitacyjno-tłoczną. Za wyborem takiego rozwiązania z pewnością będą przemawiały koszty przedsięwzięcia - im będą one mniejsze, tym metoda stanie się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Opierając się na informacjach umieszczonych na licznych stronach internetowych, można odnieść wrażenie, że ten rodzaj kanalizacji rozwija się w naszym kraju dość powoli, jednak systematycznie.

 

Angelika Teppel
 

Zarejestruj się żeby móc skomentować ten artykuł.

Dział Studentów

Społeczność

Inżynieria

Budownictwo Ekologiczne

Prawo

Oprogramowanie

Ostatnie Komentarze

 • Ciekawe informacje. Więcej na ten temat można znal... Więcej...
  Przez user15
 • Kulka jesteś na dziennych czy zaocznych studiach i... Więcej...
  Przez Filip
 • Ja tu w ogóle nie widzę progów dla Śląskiej, więc... Więcej...
  Przez Administrator
 • Ciekawe, że próg na budownictwo na Pol Śl wynosił ... Więcej...
  Przez kulka
 • W Polsce działa kilka zakładów wykorzystującyc h g... Więcej...
  Przez Fortos

Najlepsi Komentujący

Ostatnio Zarejestrowani