O kierunku dla kandydata PDF Drukuj Email

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

Inżynieria środowiska zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo, przemysł. Swoim zakresem obejmuje tak różne zagadnienia i kierunki badań, jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.


Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter techniczny i techniczno-przyrodniczy. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku (mikroklimat, instalacje w budynkach). Ponadto Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

 

Jakie przedmioty będziesz studiować?

Matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, ochrona środowiska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, hydrologia oraz nauki o ziemi, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, gleboznawstwo i rekultywacja, mechanika gruntów i geotechnika, melioracja, ochrona przed hałasem i wibracjami, systemy informacji przestrzennej, statystyka, chemia środowiska, planowanie przestrzenne, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska, technologie proekologiczne, alternatywne źródła energii, automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych, technologia i organizacja robót instalacyjnych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

 

Absolwenci kierunku „Inżynieria środowiska” są przygotowani do pracy w:

 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami),
 • ośrodkach badawczych,
 • funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska),
 • szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • przemyśle,
 • przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
 • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską. 

Dział Studentów

Społeczność

Inżynieria

Budownictwo Ekologiczne

Prawo

Oprogramowanie

Ostatnie Komentarze

 • Ciekawe informacje. Więcej na ten temat można znal... Więcej...
  Przez user15
 • Kulka jesteś na dziennych czy zaocznych studiach i... Więcej...
  Przez Filip
 • Ja tu w ogóle nie widzę progów dla Śląskiej, więc... Więcej...
  Przez Administrator
 • Ciekawe, że próg na budownictwo na Pol Śl wynosił ... Więcej...
  Przez kulka
 • W Polsce działa kilka zakładów wykorzystującyc h g... Więcej...
  Przez Fortos

Najlepsi Komentujący

Ostatnio Zarejestrowani